The Seventh Seal

Installationen ”Det sjunde inseglet” är ett slags metafysisk avspegling av människolivet i tillvarons olika faser, från befruktningsögonblicket och ända till döden och ändlösheten. Hela vårt liv är ett byggande av murar som skall skydda oss från rädslan för döden och dess abstraktion. Det är ett meningslöst grubblande över den redan skapade världen och vårt försvinnande ur den genom hål i tiden till olika rum, dimensioner och former. Vi är sju murars byggare. Vi är sju böckers författare. Vi är sju insegels och sju dödars upptäckare. Vi reser mellan skiljelinjer, världar och ord. Vi söker efter frid och tomhet.